Avainlippu

Ympäristöasiat huomioon

Kestävät ratkaisut ja ympäristöystävällisyys ovat HB:lla merkittävässä roolissa. Olemme vähentäneet tuotantolaitoksiemme päästöjä vuosi vuodelta ja kompensoimme pitkällä tähtäimellä tehtaiden aiheuttamaa hiilijalanjälkeä valittujen hyvien yhteistyökumppaneiden toimesta. Tuotteiden valmistuksessa käytössämme on vihreät sertifikaatit, ja otamme ympäristöasiat huomioon koko ajan tulevissa investoinneissa ja päätöksenteossa. Betoni on todella kestävä ja monipuolinen rakennusmateriaali, sen käyttöikä on vuosikymmeniä ja kierrätysaste yli 95%. Kun betonia ei voida enää käyttää, se voidaan murskata ja uusiokäyttää, mikä osaltaan myös sitoo hiilidioksidia. – On jokaisen alalla toimivan etu saada päästöjä pienemmäksi, kertoo toimitusjohtaja Virpi Nieminen.

Vihreä sähkö – uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä

Tuotannossa on tehty energiatehokkaita konehankintoja ja pyritty vähentämän ympäristöhaittoja mahdollisimman tarkoin. Ostettu sähkö on ns. Vihreää sähköä, 100%:sti uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Sähkön
kulutusta on onnistuttu vähentämään noin 10-15% investoimalla energiatehokkaampiin koneisiin sekä siirtymällä Led-valaistukseen.
Lisäksi HB-Betoniteollisuus Oy:n tuotanto on sitoutunut jätteiden vähentämiseen sekä materiaalien mahdollisimman tarkkaan hyötykäyttöön. Vuosien 2017-2020 välillä olemme pystyneet vähentämään kevyen polttoöljyn käyttöä yli 30%. Jatkossakin etsimme ratkaisuja öljynkäytön vähentämiseen.

HB:n tuotantolaitokset sijaitsevat Jyväskylässä ja Somerolla.

Lisää artikkeleita:

Avainlippu - Valmistettu Suomessa