Avainlippu

Pihakivien ja -laattojen asennusvaiheet

Pihakivien asennuksen pohjustusvaiheet

On hyvä muistaa, että pohjatyö on kiveyksen yksi tärkeimmistä osatekijä. Ei riitä, että kiviasennus toteutetaan laadukkailla ja kestävillä pihakivi- ja laattatuotteilla, koska asennettava pohjamaa on oltava routimaton ja oikeilla kallistuksilla toteutettu. Maan pois kaivaminen ja täyttäminen kalliomurskeella ja asennushiekalla voi omatoimisesti olla työlästä. Piharakentamisen ammattilainen voi tarvittaessa toteuttaa niin pohjatyöt kuin itse kivien asennuksen. Tässä on kuitenkin pientä muistilistaa ja kuvausta pihapäällysteen vaiheista:

Vaihe 1.

Mittaa ja merkitse päällystettävä alue. Tarkista aina ennen kaivutöiden aloittamista alueen mahdolliset viemäröinnit ja sähkökaapeleiden sijainti.

Vaihe 2.

Tee routivien maakerrosten poisto 150–250 mm maakerros, jos kyseessä on pihakäytävä tai muu piha-alue ja 250–350 mm, jos kyseessä on autotallin edusta. Huomioi, että asennusalustan sorakerrokset ja eristystyöt olisi hyvä tehdä pinnoitettavaa aluetta laajemmalle alueelle.

Vaihe 3.

Routivien maa-ainesten poistamisen jälkeen muotoile kaivannon pohja suunniteltuun kaltevuuteen, asenna tarvittaessa eristelevyt, tasoita kaivanto kivettömällä hienojakoisella sora-aineksella ja tiivistä. Asenna suodatinkangas, joka estää pohjakerroksen ja kantavan kerroksen maa-ainesten sekoittumisen. Tämän jälkeen täytä kaivanto kerroksittain kantavalla ja routimattomalla maa-aineksella välillä huolellisesti tiivistäen, täryttäen. Tarkista ennen asennushiekan levittämistä, että kantavan kerroksen pinta on tasainen ja että kallistukset on tehty suunnitelman mukaisesti (kaato on n. 20 mm/metri rakennuksista poispäin).

Vaihe 4.

Levitä tiivistetyn, kantavan kerroksen päälle n. 30 mm:n kerros asennushiekkaa tai kivituhkaa, raekoko 0–8 mm. Asenna hiekan tasaamisen helpottamiseksi kantavan kerroksen päälle ohjaimia esim. rautaiset 2 m t-kiskot tai puutuet, ja säädä ne oikeaan tasoon ja kaltevuuteen. Tasaa asennushiekka suoraa lautaa t-kiskojen päällä vetäen ja ota sen jälkeen ohjaimet pois. Aloita pihakivien latominen kiinteästä rakenteesta poispäin edeten. Asenna kivet ja -laatat tiiviisti toisiinsa. Lado aina valmiin kivipinnan päältä ja vältä liikkumista tasoitetun asennushiekkakerroksen päällä. Käytä apuna linjalankaa koko ladontatyön ajan. Se varmistaa kiveyksen saumojen suoruuden.

Vaihe 5.

Pihakiveys vaatii usein leikkaamista viimeistellyn lopputuloksen tietyn ladontamallin aikaansaamiseksi. Leikkaa kivet esim. timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella tai giljotiinityyppisellä katkaisulaitteella. Reunojen tuenta on tärkeää, jotta kiveys tai laatoitus tukeutuu tiiviiksi alueeksi eikä sekoitu esim. nurmialueeseen. Suuret upotettavat reunatuet on syytä asentaa ennen päällysteen asentamista, jotta voit asentaa päällysteen reunakiviin tukeutuvan, tiivistetyn asennuskerroksen päälle. Matala reunatuki tai -lista voidaan asentaa myös latomisen jälkeen.

Vaihe 6.

Kiveys tulee saumata tarkasti hienolla hiekalla. Hiekka harjataan kiveyksen saumoihin ja tiivistetään kevyesti täryttämällä. Harjaa tärytyksen jälkeen saumoihin vielä lisää saumaushiekkaa ja lakaise puhtaaksi. Laatoista tehtyä kiveystä ei yleensä tärytetä, pelkkä saumaus riittää.

Vaihe 7.

Varmista pihakivien ja laattojen mahdollisimman tasainen värijakauma ja onnistunut lopputulos asentamalla kivet useasta lavasta samanaikaisesti pino kerrallaan (ei kerroksittain).

Avainlippu - Valmistettu Suomessa